AVRUPA’DA OTURUM AL

ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR ?

Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement – ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara’da imzalanmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

Ankara Antlaşması (ECAA) Vizesine kimler başvurabilir?

Ankara Antlaşması (ECAA) İngiltere vizesine İngiltere’de iş kurmak isteyen, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip, 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.

Ankara Antlaşması sadeceT.C. vatandaşlarını mı kapsar?

Ankara Antlaşması vizesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, Romanya ve Bulgaristan AB ülkesi konumunda bulunduğu için Ankara Antlaşması vizesi şuanda sadece antlaşmanın tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aktif olarak uygulanmaktadır.

Ankara Antlaşması Vizesi icin yapılan başvurularda aranan kriterler nelerdir?

 • Başvuru sahibinin İngiltere’de serbest meslek sahibi olarak  çalışabileceği yeterliliğe sahip olmak
 • Yapılacak işin gerektirdiği miktarda sermayeye sahip olmak
 • Yapılacak iş kar edene kadar İngiltere’deki kendinin ve aynı vize ile İngiltereye götürdüğü ailesinin hayatını idame ettirebilecek birikime sahip olmak
 • İşinizi ve İngiltere’deki hayatınızı yürütebilecek kadar İngilizce bilmek

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile hangi haklar elde edilir?

 • Avrupa Ankara Antlaşması vizesi ile Avrupaya giriş yapan kişiler burada yerleşik yaşama hakkına sahip olurlar.
 • Bu kişiler Avrupa’da kendi işini kurabilir ya da mevcut bir şirkete ortak olabilirler. Ancak kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişilerin hem kendi işlerini yapıp hem de ek bir işte çalışmalarına izin verilmez.
 • Ankara Antlaşması vizesi ile Avrupa’ya yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa vatandaşlarına sunulan ücretsiz eğitim ve sağlık gibi haklardan faydalanabilirler.
 • Ankara Antlaşması vizesi kapsamında Avrupa’ya yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler ve bu bireyler kişinin vize süresi kadar vize süresine sahip olurlar. Aile bireyleri kişinin vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir. İstedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.
 • Ankara Antlaşması vizesi ile Avrupa’ya yerleşen kişiler askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.

Bazı örnek serbest meslekler nelerdir?

 • Ankara antlaşması vizesi ile yapılabilecek işlerden bazıları şunlardır:
 • IT Uzmanı / Web tasarımcısı
 • Öğretmen (özel ders veren)
 • Kuaför/Berber
 • Terzi
 • Restaurant/Cafe/Bar işletmecisi
 • Tamircilik
 • Cocuk bakicisi
 • Tesisatçı / boyacı
 • Temizlikçilik
 • Danışmanlık (Finans, yönetim vs. alanlarında)

Ankara Antlaşması Vizesi ile Avrupa’ya gittikten sonra süreç nasıl işler?

 • Ankara Anlaşması Vizesi ilk verildiğinde bir yıllık bir süre için verilir. Bu bir yıl içinde Avrupa dışındaysanız Avrupa’ya gidip yerleşmek ve kurmayı taahhüt ettiğiniz işi kurmak ve işler hale getirmekle yükümlüsünüz.
 • Birinci yılın sonunda vizenizi uzatmak için ikinci bir defa başvuracaksınız. Bu başvurunuz başarılı olursa bu defa üç yıllık bir oturum alacaksınız. Toplam 4 yıl çalıştıktan sonra ise süresiz oturum için başvuru yapabilirler. Süresiz oturum hakkı elde eden kişilerin sadece kendi işini yapma zorunluğu ortadan kalkar. Böylece kişi, başka bir işte ya da hem kendi işinde hem de başka bir işte çalışma hakkını elde eder.
 • Beşinci yılın sonunda Vatandaşlık Başvurusunda bulunma ve Avrupa pasaportu alma hakkı kazanılır.

Ankara Antlaşması Vizesi Başvurusu Nereden Yapılır?

Ankara Antlaşması Vizesine başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurularını Türkiye’den ya da Avrupa’dan (turistik, öğrenci, ticari vize gibi herhangi biri ile seyahat ettiği zamanlarda) yapabilirler.

Ankara Antlaşması vizesi için gerekli evraklar

 • Başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmekle yükümlüdür.
 • İş Planı: Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişi Avrupa’da yapmak istediği işin niteliği ve bu işteki kişisel pozisyonunu detaylı olarak ifade eden bir iş planı (iş teklifi için niyet mektubu)
 • Ekonomik yeterliliği ispat edecek belgeler: Vize başvurusunda bulunan kişi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösteren belgeler sunmakla yükümlüdür. Ayrıca bu kisi Avrupa’da yapacağı işi herhangi başka bir iş yapmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu ispat etmelidir. Bunun için başvuru sahibi son 3 aylık banka hesap dökümlerini orijinalleri ve kopyaları ile birlikte sunmalıdır.
 • Meslek ve Eğitim Belgelerinin Orijinalleri ve Kopyaları: Ankara Antlaşması vize başvurusunda bulunan kişinin beyan ettiği işi yapacak yetkinlikte olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmelidir.

Başvurular Ne kadar Zamanda Sonuçlanır?

Başvurular önceki yıllarda 3 hafta gibi bir sürede sonuçlanıyordu, ancak son dönemde sonucun alınması 3 aya kadar uzayabiliyor.

Ankara antlaşması vize başvuruları olumsuz sonuçlanırsa ne yapılabilir?

Vize başvurusuna red kararı cıkmış ise tekrar başka bir başvuru yapılabilir. Diğer yandan başvuru sahibi red kararının yanlış oldugunu düşünüyorsa gerekçeli red kararı kendisine ulaştığı tarih itibarıyla 28 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.